เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Cassette Split Air FCRT Series

เลือกรุ่นสินค้า

York FCRT Series

FCRT18-YCRT18 (18,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT25-YCRT25 (25,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT32-YCRT32 (32,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT36-YCRT36 (36,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT38-YCRT38 (38,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT40-YCRT40 (40,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT45-YCRT45 (45,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า
York FCRT Series

FCRT48-YCRT48 (48,000 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R22
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • การออกแบบสำหรับอาคารสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ใต้ฝ้าได้อย่างคุ้มค่า
 • กระจายลมเย็นได้รอบทิศทาง ด้วยระบบ Round Flow Systems
 • ปรับความเร็วลมได้4ระดับ พร้อมระบบความเร็วลมอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล
ดูสินค้า