เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Carrier Enterprise Series

42TOVGS010-703 / 38TOVGS010-703 (9,200 BTU)

Carrier Enterprise Inverter เย็นสบาย ดีไซน์สวย R32 Refrigerant สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Long Airflow ขนาดพัดลมใหญ่ขึ้น ส่งลมได้ไกล Energy Efficient ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน SEER

ดูสินค้า
Carrier Enterprise Series

42TOVGS013-703 / 38TOVGS013-703 (12,200 BTU)

Carrier Enterprise Inverter เย็นสบาย ดีไซน์สวย R32 Refrigerant สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Long Airflow ขนาดพัดลมใหญ่ขึ้น ส่งลมได้ไกล Energy Efficient ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน SEER

ดูสินค้า
Carrier Enterprise Series

42TOVGS016-703 / 38TOVGS016-703 (15,300 BTU)

Carrier Enterprise Inverter เย็นสบาย ดีไซน์สวย R32 Refrigerant สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Long Airflow ขนาดพัดลมใหญ่ขึ้น ส่งลมได้ไกล Energy Efficient ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน SEER

ดูสินค้า
Carrier Enterprise Series

42TOVGS018-703 / 38TOVGS018-703 (18,000 BTU)

Carrier Enterprise Inverter เย็นสบาย ดีไซน์สวย R32 Refrigerant สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Long Airflow ขนาดพัดลมใหญ่ขึ้น ส่งลมได้ไกล Energy Efficient ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน SEER

ดูสินค้า
Carrier Enterprise Series

42TOVGS024-703 / 38TOVGS024-703 (20,400 BTU)

Carrier Enterprise Inverter เย็นสบาย ดีไซน์สวย R32 Refrigerant สารทำความเย็นตัวใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Long Airflow ขนาดพัดลมใหญ่ขึ้น ส่งลมได้ไกล Energy Efficient ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน SEER

ดูสินค้า