เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Aux Freedom Series

ASW-09/FV600-C0 / W-09/FV600-C0 (9,200 BTU)

แอร์ Aux Freedom ให้ความเย็นสบาย ด้วยระบบ Deep Sleep System ที่จะช่วยลดอุณหภูมิในสองชั่วโมงแรกอัตโนมัติ และมีการเคลือบสาร Golden Coating เพื่อป้องกันแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Aux Freedom Series

ASW-13/FV600-C0 / W-13/FV600-C0 (12,100 BTU)

แอร์ Aux Freedom ให้ความเย็นสบาย ด้วยระบบ Deep Sleep System ที่จะช่วยลดอุณหภูมิในสองชั่วโมงแรกอัตโนมัติ และมีการเคลือบสาร Golden Coating เพื่อป้องกันแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Aux Freedom Series

ASW-18/FV600-C0 / W-18/FV600-C0 (18,300 BTU)

แอร์ Aux Freedom ให้ความเย็นสบาย ด้วยระบบ Deep Sleep System ที่จะช่วยลดอุณหภูมิในสองชั่วโมงแรกอัตโนมัติ และมีการเคลือบสาร Golden Coating เพื่อป้องกันแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Aux Freedom Series

ASW-24/FV600-C0 / W-24/FV600-C0 (24,200 BTU)

แอร์ Aux Freedom ให้ความเย็นสบาย ด้วยระบบ Deep Sleep System ที่จะช่วยลดอุณหภูมิในสองชั่วโมงแรกอัตโนมัติ และมีการเคลือบสาร Golden Coating เพื่อป้องกันแบคทีเรีย

ดูสินค้า