เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Carrier Gemini Series

42TEVGB010-703 / 38TEVGB010-703 (8,500 BTU)

Carrier Gemini เย็นนาน ประหยัดพลังงาน Innovative Health Protecttion คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ “Aqua Resin” ซึ่งช่วยปกป้อวจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ ระบบ DC Inverter แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไป ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม

ดูสินค้า
Carrier Gemini Series

42TEVGB013-703 / 38TEVGB013-703 (11,900 BTU)

Carrier Gemini เย็นนาน ประหยัดพลังงาน Innovative Health Protecttion คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ “Aqua Resin” ซึ่งช่วยปกป้อวจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ ระบบ DC Inverter แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไป ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม

ดูสินค้า
Carrier Gemini Series

42TEVGB018-703 / 38TEVGB018-703 (18,000 BTU)

Carrier Gemini เย็นนาน ประหยัดพลังงาน Innovative Health Protecttion คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ “Aqua Resin” ซึ่งช่วยปกป้อวจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ ระบบ DC Inverter แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไป ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม

ดูสินค้า
Carrier Gemini Series

42TEVGB024-703 / 38TEVGB024-703 (20,400 BTU)

Carrier Gemini เย็นนาน ประหยัดพลังงาน Innovative Health Protecttion คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ “Aqua Resin” ซึ่งช่วยปกป้อวจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ ระบบ DC Inverter แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไป ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม

ดูสินค้า
Carrier Gemini Series

42TEVGB028-703 / 38TEVGB028-703 (25,200 BTU)

Carrier Gemini เย็นนาน ประหยัดพลังงาน Innovative Health Protecttion คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ “Aqua Resin” ซึ่งช่วยปกป้อวจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อราให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ ระบบ DC Inverter แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วไป ช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม

ดูสินค้า