เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

HAPPY INVERTER KX SERIES

เลือกรุ่นสินค้า

MSY-KX09VF (9,212 BTU)

เครื่องปรับอากาศ รุ่น happy inverter มาด้วยดีไซด์ใหม่สวยขึ้น ทั้งยังมีระบบ fast cooling เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว และ V-AIR FILTER แผ่นกรองพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด จำกัด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ระดับเซล

ดูสินค้า

MSY-KX13VF (12,283 BTU)

เครื่องปรับอากาศ รุ่น happy inverter มาด้วยดีไซด์ใหม่สวยขึ้น ทั้งยังมีระบบ fast cooling เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว และ V-AIR FILTER แผ่นกรองพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด จำกัด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ระดับเซล

ดูสินค้า

MSY-KX15VF (15,013 BTU)

เครื่องปรับอากาศ รุ่น happy inverter มาด้วยดีไซด์ใหม่สวยขึ้น ทั้งยังมีระบบ fast cooling เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว และ V-AIR FILTER แผ่นกรองพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด จำกัด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ระดับเซล

ดูสินค้า

MSY-KX18VF (17,742 BTU)

เครื่องปรับอากาศ รุ่น happy inverter มาด้วยดีไซด์ใหม่สวยขึ้น ทั้งยังมีระบบ fast cooling เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว และ V-AIR FILTER แผ่นกรองพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด จำกัด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ระดับเซล

ดูสินค้า

MSY-KX24VF (22,519 BTU)

เครื่องปรับอากาศ รุ่น happy inverter มาด้วยดีไซด์ใหม่สวยขึ้น ทั้งยังมีระบบ fast cooling เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว และ V-AIR FILTER แผ่นกรองพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด จำกัด เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ระดับเซล

ดูสินค้า