เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

MSY-KS09VF (8,871 BTU)

Mitsubishi Electric KS Series หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควบคุมอุณหภูมิภสยในห้องของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดการทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 110 นาที

ดูสินค้า

MSY-KS13VF (12,283 BTU)

Mitsubishi Electric KS Series หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควบคุมอุณหภูมิภสยในห้องของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดการทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 110 นาที

ดูสินค้า

MSY-KS15VF (14,330 BTU)

Mitsubishi Electric KS Series หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควบคุมอุณหภูมิภสยในห้องของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดการทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 110 นาที

ดูสินค้า

MSY-KS18VF (17,742 BTU)

Mitsubishi Electric KS Series หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควบคุมอุณหภูมิภสยในห้องของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดการทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 110 นาที

ดูสินค้า

MSY-KS24VF (22,519 BTU)

Mitsubishi Electric KS Series หลับสบายตลอดคืน พร้อมรับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควบคุมอุณหภูมิภสยในห้องของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดการทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 110 นาที

ดูสินค้า