เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

SUPER SMILE II (FTKC-T)

เลือกรุ่นสินค้า

Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC09TV2S / RKC09TV2S (8,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า
Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC12TV2S / RKC12TV2S (11,900 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า
Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC15TV2S / RKC15TV2S (14,300 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า
Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC18TV2S / RKC18TV2S (17,700 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า
Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC24TV2S / RKC24TV2S (20,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า
Daikin Zetas FTKZ Series 01

FTKC28TV2S / RKC28TV2S (24,200 BTU)

เครื่องปรับอากาศติดผนังแบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์5 ปรับอุณหภูมิได้แม่นยำ ป้องกันจิ้งจกเข้า ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ เชื่อมต่อด้วย WIFI ควบคุมได้ทุกที่ ทำงานเงียบ มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา

ดูสินค้า