เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

TSF Ducted Series (R410a)

เลือกรุ่นสินค้า

Carrier TSF Duct Series

42TBU0481BP / 38TBU0481A3 (51,500 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TBU0601BP / 38TBU0601A3 (60,000 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0131BP / 38TSF0131A1 (13,000 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0181BP / 38TSF0181A1 (18,100 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0241BP / 38TSF0242A1 (24,200 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0301BP / 38TSF0301A1 (30,000 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0361BP / 38TSF0361A1 (36,100 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0361BP / 38TSF0361A3 (36,100 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0401BP / 38TSF0401A1 (40,200 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า
Carrier TSF Duct Series

42TSF0401BP / 38TSF0401A3 (40,200 BTU)

เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า การเคลื่อบสาร Aqua Resin สามารถป้องกันการเกาะของฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ครีบระบายความร้อนและช่วยยับยิ้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ดูสินค้า