เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

UVM_M Series (R410A)

เลือกรุ่นสินค้า

Eminent UVM_M Series

AVM12MU / UVM12M (13,600 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า
Eminent UVM_M Series

AVM18MU / UVM18M (19,000 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า
Eminent UVM_M Series

AVM24MU / UVM24M (26,000 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า
Eminent UVM_M Series

AVM30MU / UVM30M (31,000 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า
Eminent UVM_M Series

AVM36MUT / UVM36M (37,000 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า
Eminent UVM_M Series

AVM40MUT / UVM40M (40,944 BTU)

ระบบสวิงอัตโนมัติ กระจายลมขึ้นลงและปรับแบบ manual กระจายลมซ้ายขวาเพื่อส่งความเย็นได้4ทิศทาง ไร้เสียงรบกวนด้วยระบบมอเตอร์พัดลม มีอุปกรณ์เสริมไว้สำหรับดักจับควันพิษในอากาศ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ แบคทีเรีย ฝุ่นละออง

ดูสินค้า