เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Wall Type ATHENS Series R410A

เลือกรุ่นสินค้า

York Motion Series

YFHFZC009BAEFA (9,740 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า12เมตร และทั่วถึงทั้งห้องด้วยระดับความเร็วลมถึง5ระดับ
 • ระบบทำความสะอาดแผงค์คอยล์เย็นอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื่อโรคและแบคทีเรียต่างๆ
 • ระบบท่อเดรนน้ำแบบซ้ายขวา ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายที่สามารถสั่งการทำงานได้จากระยะไกล เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
ดูสินค้า
York Motion Series

YFHFZC012BAEFA (12,577 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า12เมตร และทั่วถึงทั้งห้องด้วยระดับความเร็วลมถึง5ระดับ
 • ระบบทำความสะอาดแผงค์คอยล์เย็นอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื่อโรคและแบคทีเรียต่างๆ
 • ระบบท่อเดรนน้ำแบบซ้ายขวา ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายที่สามารถสั่งการทำงานได้จากระยะไกล เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
ดูสินค้า
York Motion Series

YFHFZC018BAEFA (18,478 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า12เมตร และทั่วถึงทั้งห้องด้วยระดับความเร็วลมถึง5ระดับ
 • ระบบทำความสะอาดแผงค์คอยล์เย็นอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื่อโรคและแบคทีเรียต่างๆ
 • ระบบท่อเดรนน้ำแบบซ้ายขวา ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายที่สามารถสั่งการทำงานได้จากระยะไกล เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
ดูสินค้า
York Motion Series

YFHFZC024BAEFA (24,007 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า12เมตร และทั่วถึงทั้งห้องด้วยระดับความเร็วลมถึง5ระดับ
 • ระบบทำความสะอาดแผงค์คอยล์เย็นอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื่อโรคและแบคทีเรียต่างๆ
 • ระบบท่อเดรนน้ำแบบซ้ายขวา ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายที่สามารถสั่งการทำงานได้จากระยะไกล เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
ดูสินค้า