เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Wall Type Motion Series R410A

เลือกรุ่นสินค้า

York Motion Series

YJHJZC009BAEFA (9,530 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
 • กระจายความเย็นทั่วถึง ด้วยการออกแบบระบบใบพัดให้กระจายลมเย็นได้ไกลและทั่วทั้งห้อง
 • หลับสบายตลอดทั้งคืนด้วยฟังก์ชั่นการควบคุมการทำงานอัตโนมัติขณะหลับ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศแบบไอออน ช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ใช้สารทำความเย็น R410-A ที่ไม่ทำลายโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูสินค้า
York Motion Series

YJHJZC012BAEFA (12,636 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
 • กระจายความเย็นทั่วถึง ด้วยการออกแบบระบบใบพัดให้กระจายลมเย็นได้ไกลและทั่วทั้งห้อง
 • หลับสบายตลอดทั้งคืนด้วยฟังก์ชั่นการควบคุมการทำงานอัตโนมัติขณะหลับ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศแบบไอออน ช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ใช้สารทำความเย็น R410-A ที่ไม่ทำลายโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูสินค้า
York Motion Series

YJHJZC018BAEFA (19,213 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
 • กระจายความเย็นทั่วถึง ด้วยการออกแบบระบบใบพัดให้กระจายลมเย็นได้ไกลและทั่วทั้งห้อง
 • หลับสบายตลอดทั้งคืนด้วยฟังก์ชั่นการควบคุมการทำงานอัตโนมัติขณะหลับ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศแบบไอออน ช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ใช้สารทำความเย็น R410-A ที่ไม่ทำลายโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูสินค้า
York Motion Series

YJHJZC024BAEFA (24,975 BTU)

 • ใช้สารทำความเย็น R410-A
 • ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์5
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
 • กระจายความเย็นทั่วถึง ด้วยการออกแบบระบบใบพัดให้กระจายลมเย็นได้ไกลและทั่วทั้งห้อง
 • หลับสบายตลอดทั้งคืนด้วยฟังก์ชั่นการควบคุมการทำงานอัตโนมัติขณะหลับ
 • ครีบของแผนคอล์ยเป็นแบบบลูฟิน ลดการเกาะของน้ำและฝุ่นละออง และช่วยป้องกันการกัดกร่อนยืดอายุการใช้งานของแฟนคอล์ย
 • ระบบฟอกอากาศแบบไอออน ช่วยดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ
 • เครื่องปรับอากาศได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
 • ใช้สารทำความเย็น R410-A ที่ไม่ทำลายโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูสินค้า