เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Wind-Free™ Premium

เลือกรุ่นสินค้า

AR10TYCABWKNST / AR10TYCABWKXST (10,000 BTU)

Wind-Free™ นวัตกรรมพลังเย็นกระจายทั่วห้องแบบลมไม่ปะทะตัว ผ่าน 23,000 ไมโครโฮล Fast Cooling ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันใจ เย็นเร็วขึ้น 43% เย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง Tri-Care Filter แผ่นกรองความละเอียดสูงมีขนาดกว้างขึ้น เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ Motion Detect Sensor เย็นสบายประหยัดพลังงาน ปรับทิศทางลมได้อัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว

ดูสินค้า

AR13TYCABWKNST / AR13TYCABWKXST (12,000 BTU)

Wind-Free™ นวัตกรรมพลังเย็นกระจายทั่วห้องแบบลมไม่ปะทะตัว ผ่าน 23,000 ไมโครโฮล Fast Cooling ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันใจ เย็นเร็วขึ้น 43% เย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง Tri-Care Filter แผ่นกรองความละเอียดสูงมีขนาดกว้างขึ้น เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ Motion Detect Sensor เย็นสบายประหยัดพลังงาน ปรับทิศทางลมได้อัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว

ดูสินค้า

AR18TYCABWKNST / AR18TYCABWKXST (18,000 BTU)

Wind-Free™ นวัตกรรมพลังเย็นกระจายทั่วห้องแบบลมไม่ปะทะตัว ผ่าน 23,000 ไมโครโฮล Fast Cooling ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันใจ เย็นเร็วขึ้น 43% เย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง Tri-Care Filter แผ่นกรองความละเอียดสูงมีขนาดกว้างขึ้น เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ Motion Detect Sensor เย็นสบายประหยัดพลังงาน ปรับทิศทางลมได้อัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว

ดูสินค้า

AR24TYCABWKNST / AR24TYCABWKXST (21,500 BTU)

Wind-Free™ นวัตกรรมพลังเย็นกระจายทั่วห้องแบบลมไม่ปะทะตัว ผ่าน 23,000 ไมโครโฮล Fast Cooling ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันใจ เย็นเร็วขึ้น 43% เย็นทั่วถึงทุกมุมห้อง Tri-Care Filter แผ่นกรองความละเอียดสูงมีขนาดกว้างขึ้น เคลือบสาร Zeolite ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ Motion Detect Sensor เย็นสบายประหยัดพลังงาน ปรับทิศทางลมได้อัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว

ดูสินค้า