เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Uni Aire WSV Series

WSV-30F / AFVY-301F (30,219 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น WSV/AFVY ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจุดไหนก็สามารถสัมผัสกับความเย็นได้ด้วยระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึงทั้งห้อง

ดูสินค้า
Uni Aire WSV Series

WSV-30A / AFVY-303A (30,608 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น WSV/AFVY ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจุดไหนก็สามารถสัมผัสกับความเย็นได้ด้วยระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึงทั้งห้อง

ดูสินค้า
Uni Aire WSV Series

WSV-36F / AFVY-361F (34,240 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น WSV/AFVY ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจุดไหนก็สามารถสัมผัสกับความเย็นได้ด้วยระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึงทั้งห้อง

ดูสินค้า
Uni Aire WSV Series

WSV-36A / AFVY-363A (36,145 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ รุ่น WSV/AFVY ให้คุณเต็มอิ่มกับขนาดความเย็นที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ ไม่ว่าจุดไหนก็สามารถสัมผัสกับความเย็นได้ด้วยระบบกระจายความเย็นแบบทั่วถึงทั้งห้อง

ดูสินค้า