เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Midea X-Treme Save Series

MSAGB-09CRDN8-QD6GA / MOX130-09CDN8-QD6GA (9,956 BTU)

Smart Save Mode ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาระดับความเย็นให้คงที่และประหยัดค่าไฟ I-ECO เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ของการนอน

ดูสินค้า
Midea X-Treme Save Series

MSAGB-12CRDN8-QD6GA / MOX130-12CDN8-QD6GA (11,944 BTU)

Smart Save Mode ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาระดับความเย็นให้คงที่และประหยัดค่าไฟ I-ECO เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ของการนอน

ดูสินค้า
Midea X-Treme Save Series

MSAGC-18CRDN8-QD0GA / MOX230-18CDN8-QD0GA (17,883 BTU)

Smart Save Mode ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาระดับความเย็นให้คงที่และประหยัดค่าไฟ I-ECO เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ของการนอน

ดูสินค้า
Midea X-Treme Save Series

MSAGD-21CRDN8-QC0 / MOX330-21CDN8-QC0 (21,000 BTU)

Smart Save Mode ช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาระดับความเย็นให้คงที่และประหยัดค่าไฟ I-ECO เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ของการนอน

ดูสินค้า