เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

ตำแหน่งที่ เปิดรับ

มองหางานที่ตรงใจคุณ
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เลขานุการ / ผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Secretary / Assistant)

DAS Inter Group กำลังมองหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่พร้อมจะทุ่มเท พัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับบริษัท

จัดสรรระบบงาน นัดหมาย ตารางเวลาของผู้บริหาร จัดทำรายงานการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำ จัดเตรียมเอกสาร จดหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ค้นหา สืบค้นข้อมูล ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย นำเสนอแผนงาน การประชุม งานสัมมนาที่น่าสนใจให้ผูู้บริหาร ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักงาน ดููแลและตรวจสอบทรัพย์สินบริษัทประจำปี ติดตามผู้บริหารไปยังสถานที่ต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สมัครเลย