เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website


เช็กราคา Sensor
สำรวจหน้างานโดยทีมงานมืออาชีพฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ
ออกแบบและวางแผนทั้งระบบ
สินค้ามากมายหลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
ราคาย่อมเยา
Why using our services

Brands

ระบบ Sensor ที่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนได้อย่างฉับพลัน

ระบบ Sensor มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง PIR, Infrared, เลเซอร์ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน แต่โดยหลักการแล้ว จะใช้เพื่อเป็น Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ที่หวงห้ามหรือต้องการความปลอดภัย

Sensor เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณปกป้องพื้นที่สำคัญของคุณได้

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ เซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว มีความสำคัญในการใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ หรือในบริษัท โรงงานต่าง ๆ เพราะถือเป็นการป้องกันการบุกรุกได้อย่างฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หวงห้ามและจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ

  • Sensor การตรวจจับ เหมาะกับการใช้งานโรงงาน ที่มีพื้นที่กำแพงล้อมรอบเป็นบริเวณกว้าง เพราะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 200 เมตร

  • และยังสามารถใช้งานในพิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดงานแสดงศิลปะเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนเวลาที่ผู้เข้าชมยื่นมือเข้าไปจับงานศิลปะที่ทรงคุณค่าได้

IR Sensor คืออะไร
  • • IR คือ Infrared ที่จะทำงานด้วยการสะท้อนกลับหรือรับค่าจากตัวส่งและตัวรับ
  • • หลักการทำงานคือมีการส่งสัญญาณออกจากตัวส่ง หากตัวรับสามารถรับสัญญาณได้ ก้ถือว่าวงจรครบสมบูรณ์
  • • เมื่อมีสิ่งของมาขวางสัญญาณตัวส่ง ก็จะทำให้ตัวรับไม่ได้สัญญาณ ระบบจึงรู้ว่ามีสิ่งของมากีดขวาง
  • • Sensor Infrared คือ Access Control ได้เหมือนกัน เมื่อมีสิ่งกีดขวาง ก็จะส่งสัญญาณไปเปิดประตูได้