เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

MVF Fixed Speed Series

เลือกรุ่นสินค้า

Mavell Fixed Speed Series

MVF-09 / MVC-09 (9,714 BTU)

กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบ 3 มิติทั้ง 4 ทิศทาง ให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง มีระบบ Self-Cleaning, Auto Start, Turbo Cool ป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดเกลือด้วย Golden Fin และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล

ดูสินค้า
Mavell Fixed Speed Series

MVF-12 / MVC-12 (12,981 BTU)

กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบ 3 มิติทั้ง 4 ทิศทาง ให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง มีระบบ Self-Cleaning, Auto Start, Turbo Cool ป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดเกลือด้วย Golden Fin และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล

ดูสินค้า
Mavell Fixed Speed Series

MVF-18 / MVC-18 (18,484 BTU)

กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบ 3 มิติทั้ง 4 ทิศทาง ให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง มีระบบ Self-Cleaning, Auto Start, Turbo Cool ป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดเกลือด้วย Golden Fin และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล

ดูสินค้า
Mavell Fixed Speed Series

MVF-25 / MVC-25 (25,558 BTU)

กระจายความเย็นอัตโนมัติแบบ 3 มิติทั้ง 4 ทิศทาง ให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้อง มีระบบ Self-Cleaning, Auto Start, Turbo Cool ป้องกันการกัดกร่อนจากไอกรดเกลือด้วย Golden Fin และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีน้ำยาแอร์รั่วไหล

ดูสินค้า