เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Carrier Copper7 Series

42TSAA010 / 38TSAA010 (9,200 BTU)

ทำงานเงียบ วัสดุทั้งคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนใช้วัสดุคอล์ยทองแดงทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ การันตีด้วยประหยัดไฟเบอร์5 มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ มีตัวกรองฝุ่น PM2.5 ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย

ดูสินค้า
Carrier Copper7 Series

42TSAA013 / 38TSAA013 (12,200 BTU)

ทำงานเงียบ วัสดุทั้งคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนใช้วัสดุคอล์ยทองแดงทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ การันตีด้วยประหยัดไฟเบอร์5 มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ มีตัวกรองฝุ่น PM2.5 ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย

ดูสินค้า
Carrier Copper7 Series

42TSAA018 / 38TSAA018 (18,000 BTU)

ทำงานเงียบ วัสดุทั้งคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนใช้วัสดุคอล์ยทองแดงทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ การันตีด้วยประหยัดไฟเบอร์5 มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ มีตัวกรองฝุ่น PM2.5 ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย

ดูสินค้า
Carrier Copper7 Series

42TSAA025 / 38TSAA025 (25,250 BTU)

ทำงานเงียบ วัสดุทั้งคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนใช้วัสดุคอล์ยทองแดงทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ การันตีด้วยประหยัดไฟเบอร์5 มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ มีตัวกรองฝุ่น PM2.5 ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย

ดูสินค้า