เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-18 / CR-185 (18,783 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-25 / CR-255 (25,578 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-30 / CR-305-3 (34,079 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-30/ CR-305-A (32,927 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-36 / CR-365-3 (36,033 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-36 / CR-365-3B (36,406 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-36 / CR-365-A (36,065 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-40 / CR-405-A (40,098 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า
StarAire DCCM5 18-40 Series

DCCM5-40/ CR-405-3 (40,035 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ดีไซน์สวยหรู ออโต้สวิง บานเกล็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง ควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย ปั๊มน้ำคุณภาพดีแรงดันสูง แผงคอล์ย GOLD FIN

ดูสินค้า