เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Mitsubishi Heavy Duty Deluxe Series 10-13

SRK10CVS-W1 / SRC10CVS-W1 (9,444 BTU)

ด้วยฟังก์ชั่น 24 Hrs. ION สามารถล้างประจุลบได้ 24 ชั่วโมง ทำให้อากาศมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และยังมีระบบ Jet Flow, Hi Power, 3D Auto, Vitamin C Filter, Self Clean Operation

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty Deluxe Series 10-13

SRK13CVS-W1 / SRC13CVS-W1 (12,039 BTU)

ด้วยฟังก์ชั่น 24 Hrs. ION สามารถล้างประจุลบได้ 24 ชั่วโมง ทำให้อากาศมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และยังมีระบบ Jet Flow, Hi Power, 3D Auto, Vitamin C Filter, Self Clean Operation

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty Deluxe Series 19-25

SRK19CVS-W1 / SRC19CVS-W1 (19,127 BTU)

ด้วยฟังก์ชั่น 24 Hrs. ION สามารถล้างประจุลบได้ 24 ชั่วโมง ทำให้อากาศมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และยังมีระบบ Jet Flow, Hi Power, 3D Auto, Vitamin C Filter, Self Clean Operation

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty Deluxe Series 19-25

SRK25CVS-W1 / SRC25CVS-W1 (25,085 BTU)

ด้วยฟังก์ชั่น 24 Hrs. ION สามารถล้างประจุลบได้ 24 ชั่วโมง ทำให้อากาศมีความสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และยังมีระบบ Jet Flow, Hi Power, 3D Auto, Vitamin C Filter, Self Clean Operation

ดูสินค้า