เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Eminent Excel Series

WVM09F / AVM09F (9,900 BTU)

รวมฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาด ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย พร้อมดักจับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง เส้นผม ขนสัตว์ และฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 อีกทั้งยังกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซอันตราย เคลือบสารสีทองที่คอยล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น

ดูสินค้า
Eminent Excel Series

WVM12F / AVM12F (12,500 BTU)

รวมฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาด ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย พร้อมดักจับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง เส้นผม ขนสัตว์ และฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 อีกทั้งยังกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซอันตราย เคลือบสารสีทองที่คอยล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น

ดูสินค้า
Eminent Excel Series

WVM18F / AVM18F (18,500 BTU)

รวมฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาด ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย พร้อมดักจับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง เส้นผม ขนสัตว์ และฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 อีกทั้งยังกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซอันตราย เคลือบสารสีทองที่คอยล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น

ดูสินค้า
Eminent Excel Series

WVM24F / AVM24F (24,000 BTU)

รวมฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาด ยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย พร้อมดักจับสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง เส้นผม ขนสัตว์ และฝุ่นขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 อีกทั้งยังกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซอันตราย เคลือบสารสีทองที่คอยล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น และทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น

ดูสินค้า