เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Fairy Inverter Series

เลือกรุ่นสินค้า

Gree Fairly Inverter Series

GWC09ACB-K6DNA1C/I / GWC09ACB-K6DNA1C/O (8,948 BTU)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ด้วยระบบ Turbo Cooling ที่ช่วยเร่งทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

ดูสินค้า
Gree Fairly Inverter Series

GWC12ACC-K6DNA1B/I / GWC12ACC-K6DNA1B/O (11,749 BTU)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ด้วยระบบ Turbo Cooling ที่ช่วยเร่งทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

ดูสินค้า
Gree Fairly Inverter Series

GWC15ACD-K6DNA1A/I / GWC15ACD-K6DNA1A/O (14,537 BTU)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ด้วยระบบ Turbo Cooling ที่ช่วยเร่งทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

ดูสินค้า
Gree Fairly Inverter Series

GWC18ACD-K6DNA1E/I / GWC18ACD-K6DNA1E/O (19,195 BTU)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ด้วยระบบ Turbo Cooling ที่ช่วยเร่งทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

ดูสินค้า
Gree Fairly Inverter Series

GWC24ACE-K6DNA1E/I / GWC24ACE-K6DNA1E/O (23,395 BTU)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็นรุ่นใหม่ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแลประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงกว่า ด้วยระบบ Turbo Cooling ที่ช่วยเร่งทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว

ดูสินค้า