เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

FBFC Inverter Series

เลือกรุ่นสินค้า

Daikin FBFC Series

FBFC13DV2S / RZFC13DV2S (13,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC18DV2S / RZFC18DV2S (18,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC24DV2S / RZFC24DV2S (24,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC30DV2S / RZFC30DV2S (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC30DV2S / RZFC30DY2S (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC36DV2S / RZFC36DV2S (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC36DV2S / RZFC36DY2S (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC42DV2S / RZFC42DY2S (42,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC48DV2S / RZFC48DY2S (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าต่อท่อลม แรงดันปานกลาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่าแรงดันลมสูงสุด 150 Pa เสียงเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมกระแสตรง DC Fan Motor ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย สูงเพียง 24.5 ซม.

ดูสินค้า