เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT100CNVX-S1 / FDC100CNVX-S1 (35,703 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT100CSV-S1 / FDC100CSV-S1 (36,557 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT125CSV-S1 / FDC125CSV-S1 (44,356 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT140CSV-S1 / FDC140CSV-S1 (49,474 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT50CNVX-S1 / FDC50CNVX-S1 (18,857 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDT Series

FDT71CNVX-S1 / FDC71CNVX-S1 (24,693 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบ4ทิศทาง เย็นเร็ว มีประหยัดไฟเบอร์5 มีทั้งไฟ 220 และ ไฟ 380 รีโมทคอนโทรลเลือกได้ทั้งไร้สายและแบบมีสาย

ดูสินค้า