เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Mitsubishi Heavy Duty FDUM Series

FDUM100CSV-S1 / FDC100CSV-S1 (35,485 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบแอร์เปลือยซ่อนในฝ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบควบคุม Automatic External Static Pressure ซึ่งสามารถออกแบบท่อลมได้ 10 ระดับ ผ่านการควบคุมมอเตอร์ DC

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDUM Series

FDUM125CSV-S1 / FDC125CSV-S1 (44,356 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบแอร์เปลือยซ่อนในฝ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบควบคุม Automatic External Static Pressure ซึ่งสามารถออกแบบท่อลมได้ 10 ระดับ ผ่านการควบคุมมอเตอร์ DC

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDUM Series

FDUM140CSV-S1 / FDC140CSV-S1 (49,474 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบแอร์เปลือยซ่อนในฝ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบควบคุม Automatic External Static Pressure ซึ่งสามารถออกแบบท่อลมได้ 10 ระดับ ผ่านการควบคุมมอเตอร์ DC

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDUM Series

FDUM50CNV-S1 / FDC50CNV-S1 (17,060 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบแอร์เปลือยซ่อนในฝ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบควบคุม Automatic External Static Pressure ซึ่งสามารถออกแบบท่อลมได้ 10 ระดับ ผ่านการควบคุมมอเตอร์ DC

ดูสินค้า
Mitsubishi Heavy Duty FDUM Series

FDUM71CNV-S1 / FDC71CNV-S1 (24,255 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบแอร์เปลือยซ่อนในฝ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบควบคุม Automatic External Static Pressure ซึ่งสามารถออกแบบท่อลมได้ 10 ระดับ ผ่านการควบคุมมอเตอร์ DC

ดูสินค้า