เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Tasaki FFS-I-AF1 Series

FFS45I-AF1 / CHA45I-CF1R (45,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น แข็งแรงทนทาน DC motorไฟฟ้ากระแสตรง เสียงเงียบ ควบคุมด้วยรีโมทแบบทั้งมีสายรุ่น DT08 และไร้สายรุ่น LCD 5.2 ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน มีระบบฟอกอากาศแบบพลาสมา

ดูสินค้า
Tasaki FFS-I-AF1 Series

FFS50I-AF1 / CHA50I-CF1R (50,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น แข็งแรงทนทาน DC motorไฟฟ้ากระแสตรง เสียงเงียบ ควบคุมด้วยรีโมทแบบทั้งมีสายรุ่น DT08 และไร้สายรุ่น LCD 5.2 ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน มีระบบฟอกอากาศแบบพลาสมา

ดูสินค้า
Tasaki FFS-I-AF1 Series

FFS56I-AF1 / CHA56I-CF1R (56,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น แข็งแรงทนทาน DC motorไฟฟ้ากระแสตรง เสียงเงียบ ควบคุมด้วยรีโมทแบบทั้งมีสายรุ่น DT08 และไร้สายรุ่น LCD 5.2 ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน มีระบบฟอกอากาศแบบพลาสมา

ดูสินค้า
Tasaki FFS-I-AF1 Series

FFS62I-AF1 / CHA62I-CF1R (62,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น แข็งแรงทนทาน DC motorไฟฟ้ากระแสตรง เสียงเงียบ ควบคุมด้วยรีโมทแบบทั้งมีสายรุ่น DT08 และไร้สายรุ่น LCD 5.2 ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน มีระบบฟอกอากาศแบบพลาสมา

ดูสินค้า