เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

UniAire FHDC TACU Series

FHCD-100AS / TACU-010AS (100,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ขนาด 80000 – 150000 บีทียู ความแรง 3 ระดับ ฟิลเตอร์แบบไนล่อน

ดูสินค้า
UniAire FHDC TACU Series

FHCD-120AS / TACU-012AS (120,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ขนาด 80000 – 150000 บีทียู ความแรง 3 ระดับ ฟิลเตอร์แบบไนล่อน

ดูสินค้า
UniAire FHDC TACU Series

FHCD-150AS / TACU-015AS (150,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ขนาด 80000 – 150000 บีทียู ความแรง 3 ระดับ ฟิลเตอร์แบบไนล่อน

ดูสินค้า
UniAire FHDC TACU Series

FHCD-80AS / TACU-008AS (80,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ขนาด 80000 – 150000 บีทียู ความแรง 3 ระดับ ฟิลเตอร์แบบไนล่อน

ดูสินค้า
UniAire FHDC TACU Series

FHCD-90AS / TACU-009AS (90,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ขนาด 80000 – 150000 บีทียู ความแรง 3 ระดับ ฟิลเตอร์แบบไนล่อน

ดูสินค้า