เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

FTKF_X Series

FTKF09XV2S / RKF09XV2S (9,200 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วเย็นไวภายใน 1 นาที ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบ Intelligent Eyes ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มีระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมอัตโนมัติ

ดูสินค้า
FTKF_X Series

FTKF12XV2S / RKF12XV2S (12,300 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วเย็นไวภายใน 1 นาที ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบ Intelligent Eyes ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มีระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมอัตโนมัติ

ดูสินค้า
FTKF_X Series

FTKF15XV2S / RKF15XV2S (15,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วเย็นไวภายใน 1 นาที ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบ Intelligent Eyes ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มีระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมอัตโนมัติ

ดูสินค้า
FTKF_X Series

FTKF18XV2S / RKF18XV2S (18,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วเย็นไวภายใน 1 นาที ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบ Intelligent Eyes ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มีระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมอัตโนมัติ

ดูสินค้า
FTKF_X Series

FTKF24XV2S / RKF24XV2S (20,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็วเย็นไวภายใน 1 นาที ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบ Intelligent Eyes ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มีระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมอัตโนมัติ

ดูสินค้า