เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

WFG09F / AFG09F (9,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกพื้นที่ติดตั้ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 สูงสุดระดับ2ดาว น้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีโหมด ECO/ENERGY SAVING ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ

ดูสินค้า

WFG12F / AFG12F (12,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกพื้นที่ติดตั้ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 สูงสุดระดับ2ดาว น้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีโหมด ECO/ENERGY SAVING ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ

ดูสินค้า

WFG15F / AFG15F (15,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกพื้นที่ติดตั้ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 สูงสุดระดับ2ดาว น้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีโหมด ECO/ENERGY SAVING ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ

ดูสินค้า

WFG18F / AFG18F (18,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกพื้นที่ติดตั้ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 สูงสุดระดับ2ดาว น้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีโหมด ECO/ENERGY SAVING ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ

ดูสินค้า

WFG24F / AFG24F (24,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ดีไซน์เรียบหรูเหมาะกับทุกพื้นที่ติดตั้ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 สูงสุดระดับ2ดาว น้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีโหมด ECO/ENERGY SAVING ช่วยประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ

ดูสินค้า