เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Iris Fixed Speed Series 5

เลือกรุ่นสินค้า

Trane IRIS Series

MCXE12SB5 / TTKE12SB5 (13,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE18SB5 / TTKE18SB5 (18,700 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE24SB5 / TTKE24SB5 (25,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE30SB5 / TTKE30SB5 (30,500 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE36SB5 / TTKE36SB5 (36,400 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE36SB5 / TTKE36SD5 (36,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE42SB5 / TTKE42SD5 (40,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE48SB / TTKE48SD (48,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า
Trane IRIS Series

MCXE60SB / TTKE60SD (60,000 BTU)

แอร์ Trane แบบ Fixed Speed ที่ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง เบอร์ 5 2 ดาว ให้ความเย็นเต็มบีทียู มีระบบ Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์ ที่ใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin

ดูสินค้า