เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

CFP-32ME25 / CCS-32ME25 (24,600 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า

CFP-32ME30 / CCS-32ME30 (28,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า

CFP-32ME36 / CCS-32ME36 (36,200 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า

CFP-32ME36(A) / CCS-32ME36(A) (36,200 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า

CFP-32ME48(A) / CCS-32ME48(A) (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า

CFP-32ME60(A) / CCS-32ME60(A) (60,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง ระบบน้ำยา R-32 หน้าจอแบบสัมผัส Touch Screen Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) มีระบบทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย

ดูสินค้า