เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Saijo Denki Smart Cool

Smart Cool R32-09 (9,563 BTU)

Saijo Denki Smart Cool เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละเอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม เย็นจัด ประหยัดไฟ ทนทาน เครื่องเดียวจบทุกการใช้งาน

ดูสินค้า
Saijo Denki Smart Cool

Smart Cool R32-12 (12,770 BTU)

Saijo Denki Smart Cool เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละเอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม เย็นจัด ประหยัดไฟ ทนทาน เครื่องเดียวจบทุกการใช้งาน

ดูสินค้า
Saijo Denki Smart Cool

Smart Cool R32-18 (18,905 BTU)

Saijo Denki Smart Cool เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละเอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม เย็นจัด ประหยัดไฟ ทนทาน เครื่องเดียวจบทุกการใช้งาน

ดูสินค้า
Saijo Denki Smart Cool

Smart Cool R32-25 (25,669 BTU)

Saijo Denki Smart Cool เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละเอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม เย็นจัด ประหยัดไฟ ทนทาน เครื่องเดียวจบทุกการใช้งาน

ดูสินค้า