เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Smart Line Series

เลือกรุ่นสินค้า

Optex Smart Line Series

SL-200QDM

เป็นรุ่นในหมวด Advanced ซึ่งสามารถป้องกันการ False Alarm จากแสงแดด การสะท้อน หมอก ฟ้าผ่า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีไฟ LED บอกสถานะและระบบเสียงในตัว พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ SBU-4 ของ Optex ได้อีกด้วย มีระยะการส่งสัญญาณที่ 200 ฟุต หรือ 60 เมตร

ดูสินค้า
Optex Smart Line Series

SL-350QDM

เป็นรุ่นในหมวด Advanced ซึ่งสามารถป้องกันการ False Alarm จากแสงแดด การสะท้อน หมอก ฟ้าผ่า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีไฟ LED บอกสถานะและระบบเสียงในตัว พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ SBU-4 ของ Optex ได้อีกด้วย มีระยะการส่งสัญญาณที่ 200 ฟุต หรือ 60 เมตร

ดูสินค้า
Optex Smart Line Series

SL-650QDM

เป็นรุ่นในหมวด Advanced ซึ่งสามารถป้องกันการ False Alarm จากแสงแดด การสะท้อน หมอก ฟ้าผ่า ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีไฟ LED บอกสถานะและระบบเสียงในตัว พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ SBU-4 ของ Optex ได้อีกด้วย มีระยะการส่งสัญญาณที่ 200 ฟุต หรือ 60 เมตร

ดูสินค้า