เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

MSY-JP09VF (8,871 BTU)

ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า มีนวัตกรรมล่าสุดอย่าง The cooling master ผู้นำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Standard inverter Mr. Slim ด้านความเย็น จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ แถมยังมี Powerful cool “เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ยังคงมีนวัตกรรม Dual Barrier Coating “ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน” เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดภาระการ ล้า งเครื่องปรับอากาศ

ดูสินค้า

MSY-JP13VF (12,283 BTU)

ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า มีนวัตกรรมล่าสุดอย่าง The cooling master ผู้นำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Standard inverter Mr. Slim ด้านความเย็น จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ แถมยังมี Powerful cool “เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ยังคงมีนวัตกรรม Dual Barrier Coating “ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน” เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดภาระการ ล้า งเครื่องปรับอากาศ

ดูสินค้า

MSY-JP15VF (14,330 BTU)

ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า มีนวัตกรรมล่าสุดอย่าง The cooling master ผู้นำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Standard inverter Mr. Slim ด้านความเย็น จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ แถมยังมี Powerful cool “เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ยังคงมีนวัตกรรม Dual Barrier Coating “ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน” เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดภาระการ ล้า งเครื่องปรับอากาศ

ดูสินค้า

MSY-JP18VF (17,742 BTU)

ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า มีนวัตกรรมล่าสุดอย่าง The cooling master ผู้นำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Standard inverter Mr. Slim ด้านความเย็น จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ แถมยังมี Powerful cool “เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ยังคงมีนวัตกรรม Dual Barrier Coating “ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน” เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดภาระการ ล้า งเครื่องปรับอากาศ

ดูสินค้า

MSY-JP24VF (22,519 BTU)

ผู้นำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เย็นเร็ว ประหยัดพลังงานยิ่งกว่า มีนวัตกรรมล่าสุดอย่าง The cooling master ผู้นำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Standard inverter Mr. Slim ด้านความเย็น จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ แถมยังมี Powerful cool “เย็นเร็ว ไม่ต้องรอ” ยังคงมีนวัตกรรม Dual Barrier Coating “ไร้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน” เป็นเทคโนโลยีเพื่อลดภาระการ ล้า งเครื่องปรับอากาศ

ดูสินค้า