เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

SUPER FLOW CASSETTE CFG_F / AFE_FC SERIES

เลือกรุ่นสินค้า

Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG18F / AFE18FC (19,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG24F / AFE24FC (25,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG30F / AFE30FC (31,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG36F / AFE36FC (36,100 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG36F / AFE36FTC (36,100 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG40F / AFE40FC (40,944 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า
Eminent-Super-Flow-CGF_F-AFE_FC-Series

CFG40F / AFE40FTC (40,944 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง มีแผ่นกรองดักจับฝุ่น และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กระจายลมทั่วทิศทาง 360 องศา ทำงานเงียบยิ่งขึ้นด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double flexible ลดการสั่นสะเทือน มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยปรับอากาศให้สดชื่น

ดูสินค้า