เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

TAC-WDP10WI / TAC-WDP10WO (10,000 BTU)

ติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่าย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของสารทำความเย็น ความสบายหลายมิติด้วยการไหลของอากาศแบบ 3D ควบคุมอัจฉริยะทุกที่ทุกเวลา มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ

ดูสินค้า

TAC-WDP13WI / TAC-WDP13WO (12,000 BTU)

ติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่าย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของสารทำความเย็น ความสบายหลายมิติด้วยการไหลของอากาศแบบ 3D ควบคุมอัจฉริยะทุกที่ทุกเวลา มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ

ดูสินค้า

TAC-WDP19WI / TAC-WDP19WO (17,400 BTU)

ติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่าย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของสารทำความเย็น ความสบายหลายมิติด้วยการไหลของอากาศแบบ 3D ควบคุมอัจฉริยะทุกที่ทุกเวลา มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ

ดูสินค้า

TAC-WDP24WI / TAC-WDP24WO (22,800 BTU)

ติดตั้งง่ายทำความสะอาดง่าย มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของสารทำความเย็น ความสบายหลายมิติด้วยการไหลของอากาศแบบ 3D ควบคุมอัจฉริยะทุกที่ทุกเวลา มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ

ดูสินค้า