เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Uni Aire TGV Series

TGV-18F / AFV-18F (18,587 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า
Uni Aire TGV Series

TGV-25F / AFV-25F (25,355 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า
Uni Aire TGV Series

TGV-30F / AFV-301F (30,709 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า
Uni Aire TGV Series

TGV-30A / AFV-303A (30,087 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า
Uni Aire TGV Series

TGV-36F / AFV-361F (34,960 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า
Uni Aire TGV Series

TGV-36A / AFV-363A (36,103 BTU)

เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์รุ่น TGV / AFV ดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์น ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายพร้อมระบบกระจายความเย็นแบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับความเย็นทั่วถึงได้ดีแม้ในห้องที่มีพื้นที่กว้าง ทั้งยังทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน

ดูสินค้า