เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Focus WALL TYPE R-32

AFT9WTS/CSE9WTS (9,100 BTU)

ประหยัดพลังงาน ความงามที่ลงตัว คุ้มค่าด้วยคุณภาพ ครบถ้วนด้วยดีไซด์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นใหม่ พัฒนาและออกแบบพิเศษ MICRO GROOVE TUBE HEAT EXCHANGER แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี

ดูสินค้า
Focus WALL TYPE R-32

AFT12WTS/CSE12WTS (12,500 BTU)

ประหยัดพลังงาน ความงามที่ลงตัว คุ้มค่าด้วยคุณภาพ ครบถ้วนด้วยดีไซด์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นใหม่ พัฒนาและออกแบบพิเศษ MICRO GROOVE TUBE HEAT EXCHANGER แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี

ดูสินค้า
Focus WALL TYPE R-32

AFT18WTS/CSE18WTS (18,200 BTU)

ประหยัดพลังงาน ความงามที่ลงตัว คุ้มค่าด้วยคุณภาพ ครบถ้วนด้วยดีไซด์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นใหม่ พัฒนาและออกแบบพิเศษ MICRO GROOVE TUBE HEAT EXCHANGER แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี

ดูสินค้า
Focus WALL TYPE R-32

AFT25WTS/CSE25WTS (25,200 BTU)

ประหยัดพลังงาน ความงามที่ลงตัว คุ้มค่าด้วยคุณภาพ ครบถ้วนด้วยดีไซด์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นใหม่ พัฒนาและออกแบบพิเศษ MICRO GROOVE TUBE HEAT EXCHANGER แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี

ดูสินค้า