เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

WINDFREE COPPER SERIES

เลือกรุ่นสินค้า

Samsung Windfree Copper Series

AR10CYHAAWKNST / AR10CYHAAWKXST (9,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล กระจายลมอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ เย็นสบายพร้อมฟอกฝุ่น ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ดูสินค้า
Samsung Windfree Copper Series

AR13CYHAAWKNST / AR13CYHAAWKXST (12,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล กระจายลมอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ เย็นสบายพร้อมฟอกฝุ่น ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ดูสินค้า
Samsung Windfree Copper Series

AR18CYHAAWKNST / AR18CYHAAWKXST (18,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล กระจายลมอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ เย็นสบายพร้อมฟอกฝุ่น ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ดูสินค้า
Samsung Windfree Copper Series

AR24CYHAAWKNST / AR24CYHAAWKXST (21,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พลังลมเย็นกระจายผ่าน 23,000 ไมโครโฮล กระจายลมอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ไม่ต้องเปิด-ปิดบ่อยๆ เย็นสบายพร้อมฟอกฝุ่น ป้องกันการกัดกร่อนเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ดูสินค้า