เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

WLVT30B-MNVTE / KCV30B-RSVTE (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT36B-MNVTE / KCV36B-RSVTE (36,200 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT36B-MNVTE / KCV36B-RSYTE (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT40B-MNVTE / KCV40B-RSVTE (40,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT40B-MNVTE / KCV40B-RSYTE (40,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT48B-MNVTE / KCV48B-RSYTE (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า

WLVT60B-MNVTE / KCV60B-RSYTE (60,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 30,000 btu ถึง 60,000 btu ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทุกขนาด

ดูสินค้า