เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

RAS-XJ10CMT / RAC-XJ10CMT (9,150 BTU)

ปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานแบบพรีเมี่ยม ซึ่งดูแลรักษาง่ายปราศจากความยุ่งยาก ฮิตาชิได้พัฒนาเทคโนโลยี FrostWash ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกซึ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็งบนอคอยล์ หลังจากนั้นจะละลายน้ำแข็งและชะล้างขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในน้ำแข็งออกไป เทคโนโลยีนี้จะช่วยกำจัดไวรัส 99.9%รวมถึง แบคทีเรียและเชื้อรา 93%

ดูสินค้า

RAS-XJ13CMT / RAC-XJ13CMT (12,100 BTU)

ปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานแบบพรีเมี่ยม ซึ่งดูแลรักษาง่ายปราศจากความยุ่งยาก ฮิตาชิได้พัฒนาเทคโนโลยี FrostWash ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกซึ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็งบนอคอยล์ หลังจากนั้นจะละลายน้ำแข็งและชะล้างขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในน้ำแข็งออกไป เทคโนโลยีนี้จะช่วยกำจัดไวรัส 99.9%รวมถึง แบคทีเรียและเชื้อรา 93%

ดูสินค้า

RAS-XJ18CMT / RAC-XJ18CMT (18,100 BTU)

ปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานแบบพรีเมี่ยม ซึ่งดูแลรักษาง่ายปราศจากความยุ่งยาก ฮิตาชิได้พัฒนาเทคโนโลยี FrostWash ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกซึ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็งบนอคอยล์ หลังจากนั้นจะละลายน้ำแข็งและชะล้างขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในน้ำแข็งออกไป เทคโนโลยีนี้จะช่วยกำจัดไวรัส 99.9%รวมถึง แบคทีเรียและเชื้อรา 93%

ดูสินค้า

RAS-XJ24CMT / RAC-XJ24CMT (21,200 BTU)

ปรับอากาศระบบอินเวอเตอร์ที่ประหยัดพลังงาน ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานแบบพรีเมี่ยม ซึ่งดูแลรักษาง่ายปราศจากความยุ่งยาก ฮิตาชิได้พัฒนาเทคโนโลยี FrostWash ที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกซึ่งปนเปื้อนในอากาศด้วยการสร้างเกล็ดน้ำแข็งบนอคอยล์ หลังจากนั้นจะละลายน้ำแข็งและชะล้างขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในน้ำแข็งออกไป เทคโนโลยีนี้จะช่วยกำจัดไวรัส 99.9%รวมถึง แบคทีเรียและเชื้อรา 93%

ดูสินค้า