เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

อากรสแตมป์

เคยไปติดต่อราชการ ทำเรื่องต่าง ๆ แล้วต้องการติดอากรแสตมป์และตราสารมั้ย?

เขียนโดย: purich.v | 27 ธันวาคม 2021

การเสียภาษีนอกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจไม่ว่าในนามนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ย่อมมีการชำระภาษีแตกต่างรูปแบบกันไป วันนี้เราจะมาพูดถึงการเสียภาษีในอีกรูปแบบหนึ่ง นั้นก็คือ การเสียภาษีโดยการติดอากรแสตมป์และตราสาร

อะไรบ้างที่เข้าค่ายในการเสียภาษีโดยการติดอากรแสตมป์และตราสาร ก็การจ้างงานประเภทการจ้างทำของ 

การจ้างทำของ มีอะไรบ้าง เช่น ลักษณะการจ้างงานที่เป็นสัญญาจ้างผลิต จ้างออกแบบ สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น 

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์นั้น ได้ระบุไว้ว่า การจ้างงาน(จ้างทำของ) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาทต้องติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ ทุก 1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท  (โดยคิดจากมูลค่าที่ตกลงจ้างกันเป็นจำนวนเงิน) หากเป็นเศษของ 1,000 บาทให้ปัดขึ้น และปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ(หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสำเนา) จำนวน 5 บาท แต่หากมูลค่าการจ้างงานมากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระอากรเป็นตัวเงิน ณ กรมสรรพากรโดยการสลักหลังตราสาร

ทั้งนี้ ใครคือผู้ที่ต้องติดอากรแสตมป์ ก็คือ ผู้รับจ้าง นั่นเอง และอย่าลืมขีดฆ่าอากรแสตมป์ แต่ในบางครั้งหน่วยงานก็สามารถขีดฆ่าแทนได้เช่นกันจ้า

หากลูกค้าต้องการปรึกษาการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ หรือกล้องวงจรปิด ยี่ห้อไหนดี รุ่นไหนดี โทรปรึกษา DAS Inter Group ได้ทันทีครับ
ติดต่อ 02-050-8899 หรือ Line@: @dasintergroup

สนใจสั่งซื้อกล้องวงจรปิดหรือเครื่องปรับอากาศ คลิกที่นี่ได้เลย !! คลิก !!

บทความโดย: วีระยุทธ เนาวรัตน์, Accountant

บทความอื่น ๆ