เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

AVM12MU / UVM12M (13,600 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า

AVM18MU / UVM18M (19,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า

AVM24MU / UVM24M (26,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า

AVM30MU / UVM30M (31,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า

AVM36MUT / UVM36M (37,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า

AVM40MUT / UVM40M (40,944 BTU)

เครื่องปรับอากาศรุ่น UVM Series ได้รับการออกแบบอย่างดี ทั้งด้านการติดตั้งที่ติดตั้งได้ทั้งตั้งพื้นและแขวน มีระบบ AUTO SWING 4ทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศ แบบ ELECTRO STATIC NANO CARBON FILTER ดักจับฝุ่น ควันพิษ ในอากาศ และเเผ่นกรอง Hepa เพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

ดูสินค้า