เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

Super Utility Inverter Series

เลือกรุ่นสินค้า

UVE12F1 / AVE12FU1 (13,500 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE18F1 / AVE18FU1 (19,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE25F1 / AVE25FU1 (26,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE30F1 / AVE30FU1 (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE36F1 / AVE36FU1 (37,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE36F1 / AVE36FUT1 (37,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE40F1 / AVE40FU1 (40,944 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า

UVE40F1 / AVE40FUT1 (40,944 BTU)

เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึงระดับ 3 ดาว ครบครันด้วยฟังก์ชันก์การใช้งานที่หลากหลายของรีโมทคอนโทรล มี 2 รูปแบบ มีสาย และไร้สาย *แบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยเชื่อมต่อผ่าน Eminent Air application เพื่อสั่งการผ่านระบบ Wifi ได้ ทั้งยังมีระบบฟอกด้วย Nano Filter pm 2.5 สามารถดักจับฝุ่น pm2.5 ได้ถึง 98%
ดูสินค้า