เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Daikin FBFC Series

FBFC13EV2S / RZFC13EV2S (13,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC18EV2S / RZFC18EV2S (18,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC24EV2S / RZFC24EV2S (24,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC30EV2S / RZFC30EV2S (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC30EV2S / RZFC30EY2S (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC36EV2S / RZFC36EV2S (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC36EV2S / RZFC36EY2S (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC42EV2S / RZFC42EV2S (42,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC42EV2S / RZFC42EY2S (42,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC48EV2S / RZFC48EV2S (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า
Daikin FBFC Series

FBFC48EV2S / RZFC48EY2S (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ น้ำยา R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูสินค้า