เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

เลือกรุ่นสินค้า

Trane Powerful Cassette Series

MCCE184B / TTKE18UB (18,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE244B / TTKE24UB (24,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE304B / TTKE30UB (30,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE364B / TTKE36UB (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE364B / TTKE36UD (36,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE424B / TTKE42UD (42,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE484B / TTKE48UD (48,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า
Trane Powerful Cassette Series

MCCE604B / TTKE60UD (60,000 BTU)

เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ความเย็นต่อเนื่องความเร็วลม4ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในขณะหลับ ลดความชื้นช่วยให้สบายตัวมากขึ้น กระจายลมทั่วถึง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้า24ชั่วโมง

ดูสินค้า