เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

SUPERFLOW INVERTER CVG SERIES

เลือกรุ่นสินค้า

Eminent CVG_F AVG_FC Series

CVG18F / AVG18FC (19,000 BTU)

เป็นแอร์แบบฝังฝ้า กระจายลมได้สูงสุด360องศา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยให้ปรับอากาศให้ลดชื่น ทำงานเงียบด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double Flexible ลดการสั่นสะเทือน

ดูสินค้า
Eminent CVG_F AVG_FC Series

CVG24F / AVG24FC (24,000 BTU)

เป็นแอร์แบบฝังฝ้า กระจายลมได้สูงสุด360องศา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยให้ปรับอากาศให้ลดชื่น ทำงานเงียบด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double Flexible ลดการสั่นสะเทือน

ดูสินค้า
Eminent CVG_F AVG_FC Series

CVG30F / AVG30FC (31,000 BTU)

เป็นแอร์แบบฝังฝ้า กระจายลมได้สูงสุด360องศา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยให้ปรับอากาศให้ลดชื่น ทำงานเงียบด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double Flexible ลดการสั่นสะเทือน

ดูสินค้า
Eminent CVG_F AVG_FC Series

CVG36F / AVG36FC (36,100 BTU)

เป็นแอร์แบบฝังฝ้า กระจายลมได้สูงสุด360องศา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยให้ปรับอากาศให้ลดชื่น ทำงานเงียบด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double Flexible ลดการสั่นสะเทือน

ดูสินค้า
Eminent CVG_F AVG_FC Series

CVG40F / AVG40FC (40,944 BTU)

เป็นแอร์แบบฝังฝ้า กระจายลมได้สูงสุด360องศา ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีช่องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในเครื่องช่วยให้ปรับอากาศให้ลดชื่น ทำงานเงียบด้วยที่ยึดมอเตอร์ แบบ Double Flexible ลดการสั่นสะเทือน

ดูสินค้า