เบราเซอร์ของคุณเก่าเกินไปแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออัพเกรด ก่อนเข้าชมเว็บไซต์

Screenshot

Your browser is outdated Click Here to Upgrade before using our website

ION STRIKE Inverter Series

เลือกรุ่นสินค้า

Carrier ION STRIKE Inverter Series

42TVBA010 / 38TVBA010 (9,200 BTU)

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน ด้วยดีไซน์รีโมทโฉมใหม่ มีให้ครบทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและทำงานอย่างทนทาน พร้อมรับประกันอย่างยาวนาน

ดูสินค้า
Carrier ION STRIKE Inverter Series

42TVBA013 / 38TVBA013 (12,200 BTU)

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน ด้วยดีไซน์รีโมทโฉมใหม่ มีให้ครบทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและทำงานอย่างทนทาน พร้อมรับประกันอย่างยาวนาน

ดูสินค้า
Carrier ION STRIKE Inverter Series

42TVBA016 / 38TVBA016 (15,300 BTU)

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน ด้วยดีไซน์รีโมทโฉมใหม่ มีให้ครบทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและทำงานอย่างทนทาน พร้อมรับประกันอย่างยาวนาน

ดูสินค้า
Carrier ION STRIKE Inverter Series

42TVBA018 / 38TVBA018 (18,000 BTU)

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน ด้วยดีไซน์รีโมทโฉมใหม่ มีให้ครบทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและทำงานอย่างทนทาน พร้อมรับประกันอย่างยาวนาน

ดูสินค้า
Carrier ION STRIKE Inverter Series

42TVBA024 / 38TVBA024 (20,400 BTU)

เย็นสะอาด คุ้มค่าการใช้งาน ด้วยดีไซน์รีโมทโฉมใหม่ มีให้ครบทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยและทำงานอย่างทนทาน พร้อมรับประกันอย่างยาวนาน

ดูสินค้า